Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost vintagewholesalesupply.com (dále jen "Stránky" nebo "my") shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, když navštívíte Stránky nebo na nich nakoupíte.

KONTAKT

Pokud máte po prostudování těchto zásad další otázky, chcete získat více informací o našich postupech ochrany osobních údajů nebo chcete podat stížnost, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese support@vintagewholesalesupply.com nebo poštou pomocí níže uvedených údajů:

Vintage Wholesale Supply LTD, Osbaston House Farm, Lount Road, Nuneaton, CV13 0HR, Velká Británie

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když navštívíte Stránky, shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, vaší interakci se Stránkami a informace potřebné ke zpracování vašich nákupů. Další informace můžeme shromažďovat také v případě, že se na nás obrátíte s žádostí o zákaznickou podporu. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů označujeme veškeré informace o identifikovatelné osobě (včetně níže uvedených informací) jako "osobní údaje". Další informace o tom, jaké Osobní údaje shromažďujeme a proč, naleznete v seznamu níže.

 • Informace o zařízení

  • Účel shromažďování: Přesné načítání stránek pro vás a provádění analýzy používání stránek za účelem optimalizace našich stránek.

  • Zdroj sbírky: Sbírá se automaticky při přístupu na naše stránky pomocí souborů cookie, protokolových souborů, webových majáků, značek nebo pixelů.

  • Zveřejnění pro obchodní účely: sdíleno s naším zpracovatelem Shopify.

  • Shromážděné osobní údaje: verze webového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, prohlížené stránky nebo produkty, vyhledávané výrazy a způsob interakce se stránkami.

 • Informace o objednávce

  • Účel shromažďování: Poskytování produktů nebo služeb za účelem splnění naší smlouvy, zpracování vašich platebních údajů, zajištění přepravy a poskytování faktur a/nebo potvrzení objednávek, komunikace s vámi, prověřování našich objednávek z hlediska možného rizika nebo podvodu, a pokud je to v souladu s preferencemi, které jste nám sdělili, poskytování informací nebo reklamy týkající se našich produktů nebo služeb.

  • Zdroj sběru: získán od vás.

  • Zveřejnění pro obchodní účely: sdíleno s naším zpracovatelem Shopify.

  • Shromažďované osobní údaje: jméno, fakturační adresa, dodací adresa, platební údaje (včetně čísla kreditní karty), e-mailová adresa a telefonní číslo.


SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb, aby nám pomohli poskytovat naše služby a plnit naše smlouvy s vámi, jak je popsáno výše. Například:

 • K provozu našeho internetového obchodu používáme Shopify. Více informací o tom, jak Shopify používá vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.shopify.com/legal/privacy.

 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na předvolání, příkaz k prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili svá práva.

BEHAVIORÁLNÍ REKLAMA

Jak je popsáno výše, vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali cílené reklamy nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat. Například:

 • Používáme službu Google Analytics, která nám pomáhá pochopit, jak naši zákazníci používají tyto stránky. Více informací o tom, jak společnost Google používá vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Službu Google Analytics můžete také odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Informace o vašem používání Stránek, vašich nákupech a interakci s našimi reklamami na jiných webových stránkách sdílíme s našimi reklamními partnery. Některé z těchto informací shromažďujeme a sdílíme přímo s našimi reklamními partnery a v některých případech prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií (s nimiž můžete souhlasit v závislosti na vaší poloze).

 • Audience Shopify nám pomáhají zobrazovat reklamy na jiných webových stránkách našich reklamních partnerů kupujícím, kteří nakoupili u jiných obchodníků Shopify a kteří se mohou zajímat o naši nabídku. Informace o vašem používání stránek, vašich nákupech a e-mailovou adresu spojenou s vašimi nákupy sdílíme také se službou Shopify Audiences, prostřednictvím které mohou jiní obchodníci Shopify nabízet nabídky, které by vás mohly zajímat.

Další informace o tom, jak funguje cílená reklama, najdete na vzdělávací stránce Network Advertising Initiative (dále jen "NAI") na adrese https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Kromě toho se můžete z některých těchto služeb odhlásit na portálu Digital Advertising Alliance: https: //optout.aboutads.info/.

POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje používáme k poskytování našich služeb, které zahrnují: nabízení produktů k prodeji, zpracování plateb, odeslání a vyřízení vaší objednávky a informování o nových produktech, službách a nabídkách.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR"), pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru ("EHP"), zpracováváme vaše osobní údaje na základě následujících zákonných důvodů:

Váš souhlas;

 • Plnění smlouvy mezi vámi a Stránkami;

 • Dodržování našich zákonných povinností;

 • Chránit vaše životní zájmy;

 • plnění úkolu ve veřejném zájmu;

 • Pro naše oprávněné zájmy, které nepřevažují nad vašimi základními právy a svobodami.

RETENTION

Pokud prostřednictvím Stránek zadáte objednávku, uchováme vaše osobní údaje pro naše záznamy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání. Další informace o vašem právu na výmaz naleznete v části "Vaše práva" níže.

AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ

Pokud jste rezidentem EHP, máte právo vznést námitku proti zpracování založenému výhradně na automatizovaném rozhodování (které zahrnuje profilování), pokud má toto rozhodování pro vás právní účinky nebo se vás jinak významně dotýká.

Provádíme plně automatizované rozhodování, které má právní nebo jinak významný dopad, s využitím údajů o zákaznících.

Náš zpracovatel Shopify používá omezené automatizované rozhodování, aby zabránil podvodům, které na vás nemají právní ani jiný významný dopad.

Mezi služby, které zahrnují prvky automatizovaného rozhodování, patří:

 • Dočasná černá listina IP adres spojených s opakovanými neúspěšnými transakcemi. Tato černá listina přetrvává po malý počet hodin.

 • Dočasná černá listina kreditních karet spojených s IP adresami na černé listině. Tato černá listina zůstává po malý počet dní.

PRODEJ OSOBNÍCH ÚDAJŮNašestránky prodávají osobní údaje, jak je definuje kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 ("CCPA").

VAŠE PRÁVA

GDPR

Pokud jste rezidentem EHP, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, na jejich přenos do nové služby a na žádost o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje budou nejprve zpracovány v Irsku a poté budou předány mimo Evropu k uložení a dalšímu zpracování, včetně Kanady a Spojených států. Další informace o tom, jak je přenos údajů v souladu s nařízením GDPR, naleznete v dokumentu GDPR Whitepaper společnosti Shopify: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

CCPA

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme (známé také jako "právo na informace"), na jejich přenos do nové služby a na žádost o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. 

Pokud chcete určit oprávněného zástupce, který bude tyto žádosti podávat vaším jménem, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.

COOKIES

Soubor cookie je malé množství informací, které se při návštěvě našich stránek stáhne do vašeho počítače nebo zařízení. Používáme řadu různých souborů cookie, včetně funkčních, výkonnostních, reklamních a souborů cookie sociálních médií nebo obsahu. Soubory cookie zlepšují vaše prohlížení stránek tím, že umožňují webu zapamatovat si vaše akce a preference (například přihlášení a výběr regionu). To znamená, že tyto informace nemusíte znovu zadávat při každém návratu na web nebo při procházení z jedné stránky na druhou. Soubory cookie také poskytují informace o tom, jak lidé webové stránky používají, například zda je navštěvují poprvé nebo zda jsou častými návštěvníky.

Soubory cookie můžete kontrolovat a spravovat různými způsoby. Mějte prosím na paměti, že odstranění nebo zablokování souborů cookie může mít negativní dopad na vaše uživatelské prostředí a některé části našich webových stránek již nemusí být plně přístupné.

Většina prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale můžete si zvolit, zda chcete soubory cookie přijímat, nebo ne, a to prostřednictvím ovládacích prvků prohlížeče, které se často nacházejí v nabídce "Nástroje" nebo "Předvolby" prohlížeče. Další informace o tom, jak upravit nastavení prohlížeče nebo jak soubory cookie blokovat, spravovat či filtrovat, naleznete v souboru nápovědy prohlížeče nebo na stránkách, jako je například: www.allaboutcookies.org.

Dále upozorňujeme, že blokování souborů cookie nemusí zcela zabránit sdílení informací s třetími stranami, například s našimi reklamními partnery. Chcete-li uplatnit svá práva nebo se odhlásit od určitého využití vašich informací těmito stranami, postupujte podle pokynů v části "Behaviorální reklama" výše.

NEPŘIPRAVUJTE SLEDOVAT

Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k tomu, že v odvětví neexistuje jednotná dohoda o tom, jak reagovat na signály "Nesledovat", neměníme naše postupy shromažďování a používání dat, pokud takový signál z vašeho prohlížeče zjistíme.

ZMĚNY

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, například kvůli změnám našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

STÍŽNOSTI

Jak je uvedeno výše, pokud chcete podat stížnost, obraťte se na nás e-mailem nebo poštou pomocí údajů uvedených výše v části "Kontakt".

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na místní úřad pro ochranu osobních údajů nebo na náš dozorový úřad.

Poslední aktualizace: 21. listopadu 2023